Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KROKOM ÅS PRÄSTBORD 4:1 - husnr 2, ÅS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4207-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÅS KYRKA (akt.)

1872 - 1877

1875 - 1877

Jämtland
Krokom
Jämtland
Ås
Ås församling
Härnösands stift
Ösavägen 8

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

12/31/06 Karaktäristik och bedömning

Anläggningen omsluts av en tät granhäck innanför vilken kyrkan tillsammans med bårhuset bildar en väl sammanhållen enhet med välbevarad tidstypisk prägel. Stigluckan från 1746 erinrar om den medeltida föregångaren på platsen.

Kyrkans föga förändrade exteriör är en god representant för den sena nyklassicistiska kyrkotypen med nygotiska inslag. Fasadens utsmyckningar har ett medeltidsinspirerat formspråk vilket kommer till fullt uttryck i tornets avslutning där toureller, gavelmotiv och en spetsig spira betonar vertikaliteten.

Invändigt sätter två större restaureringar sin prägel på kyrkorummet. 1920 – talets genom ombyggnaden...

Läs mer i eget fönster

Isa Lindkvist, bebyggelseantikvarie & Christina Persson, bebyggelseantikvarie vid Jämtlands läns museum. Inventerade kyrkor i Härnösands stift 2005-2006.