Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

RAGUNDA FORS PRÄSTBORD 1:3 - husnr 1, FORS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4141-3.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FORS KYRKA (akt.)

1814 - 1834

1814 - 1839

Jämtland
Ragunda
Jämtland
Fors
Fors församling
Härnösands stift
Forsvägen 135

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

12/31/05 Karaktäristik och bedömning

Fors kyrka ligger i en kulturhistoriskt värdefull miljö på en plats vars betydelse genom historien kommer till uttryck i den omgivande bebyggelsen med sockenstuga, prästgård och skola. Till kyrkans exteriör ansluter de vitputsade grindstolparna och stigporten och tillsammans utgör de en välordnad miljö präglad av symmetri. Kyrkogården präglas av ett rikt bestånd av stora björkar och i söder finns hela kvarter med äldre gravstenar bevarade medan den norra delen till stora delar saknar vårdar. Genom markeringen av den rivna medeltida kyrkans placering belyses platsens historiska kontinuitet.

Sydöst om kyrkan står klockstapeln från...

Läs mer i eget fönster

Jämtlands läns museum, Martin Lagergren & Emelie Petersson, bebyggelseantikvarier, inventerade kyrkan 2004-2005.