Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KIRUNA KARESUANDO KYRKA 1:1 - husnr 1, KARESUANDO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1102-1.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KARESUANDO KYRKA (akt.), KARESUANDO KYRKA (akt.)

1904 - 1905

1904 - 1905

Norrbotten
Kiruna
Lappland
Karesuando
Karesuando församling
Luleå stift
Laestadiusvägen 101

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

6/3/04 Karaktäristik och bedömning

Kyrkan har ett för Norrland karaktäristiskt läge vid älvstranden, med kyrkogården på andra sidan älven. Dess ovanliga uppbyggnad med våningshög sockel avspeglar traktens naturförutsättningar. Kyrkans yttre överensstämmer inte längre med det inre. Exteriört har den trots 50-talets ombyggnad som innebar att många detaljer försvann, fortfarande stark nationalromantisk karaktär, men invändigt har 50-talsombyggnaden skapat ett helt nytt rum i sin tids anda.
Bärande karaktärsdrag
• Kyrkans väl exponerade läge vid älvstranden, ett karaktäristiskt Norrländskt drag.
• Den enkla, obearbetade kyrkomiljön som saknar avgränsning mot omgivning...

Läs mer i eget fönster

Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning: Jennie Sjöholm Norrbottens museum, Jeanette Aro och Länsstyrelsen i Norrbottens län
Rapport: Jeanette Aro