Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BORLÄNGE NORR AMSBERG 9:13 - husnr 1, AMSBERGS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

1241-3.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
AMSBERGS KAPELL (akt.)

1683 - 1683

1683 - 1683

Dalarna
Borlänge
Dalarna
Stora Tuna
Stora Tuna församling
Västerås stift
Norr Amsberg 320

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

5/2/05 Karaktäristik och bedömning

Amsbergs kapell tillhör en grupp av träkyrkor som uppfördes under 1600-talet i Bergslagen och som karakteriseras av en kort men bred rektangulär plan (jfr. Amsberg, Aspeboda, Hosjö, Mock-fjärd), (Nordin, s 13). Kapellet är en av de få kvarstående träkyrkorna från 1600-talet i Dalarna och en av landets ca 35 bevarade träkyrkor från perioden.

Amsbergs kapell är ett representativt exempel på de många mindre träkyrkor som uppfördes i Bergslagen under 1600-talet, vilket var en följd av järnbrukens tillkomst och utveckling. Dessa kyrkor uppfördes i timmer med hög takresning. Fasaderna fick antingen panel- eller spånbeklädnad som rödfä...

Läs mer i eget fönster

Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning: Jean-Paul Darphin, efter samråd med referensgrupp utsedd av Västerås stift.

Rapportsammanställning och foto: Jean-Paul Darphin
Färdigställd: 2005-05-02