Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄRNAMO RYDAHOLMS PRÄSTGÅRD 1:4 - husnr 1, RYDAHOLMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

rydaholmext.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
RYDAHOLMS KYRKA (akt.)

1000 - 1099

1793 - 1793

Jönköping
Värnamo
Småland
Rydaholm
Rydaholms församling
Växjö stift
Rydaholms kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

1/1/04 Karaktäristik och bedömning

Rydaholms kyrka uppfördes i sin första form under 1100-talets början. Sin nuvarande volym fick
kyrkobyggnaden i samband med en genomgripande ombyggnad, vilken stod klar 1793. Då hade
församlingen innan dess beslutat att riva merparten av kyrkan för att genom en nybyggnad kunna
inrymma det då kraftigt ökande antalet församlingsbor.
Kyrkobyggnaden utgör genom sitt dubbeltorn ett landmärke för långväga betraktare. Den uppvisar därtill
intressanta stenhuggerier i form av utsmyckningar invid den södra ingången. Där kan betraktaren ta del
av de mönstermotiv som skapades under en tid när den hedniska mönsterfloran fortfarande fanns m...

Läs mer i eget fönster

Helene Stalin