Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VETLANDA SKEDE 12:1 - husnr 1, SKEDE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

skedeext1.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SKEDE KYRKA (akt.)

1100 - 1290

1833 - 1834

Jönköping
Vetlanda
Småland
Skede
Alseda församling
Växjö stift
Hällarydsvägen 28

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Rättsväsende - Kyrka

1/1/04 Karaktäristik och bedömning

Skede kyrka uppfördes 1833-34. Invigningen hölls av biskop Esaias Tegnér och skedde först 1837.
Kyrkobyggnaden kännetecknas av en likartad form och volym som samtidens kyrkor gavs. Dock är det
viktigt att ta sig tid och även se de för Skede kyrka kännetecknande särdragen. Kyrkan är viktig både
som ett tidstypiskt exempel på dåtidens myckna kyrkobyggande samtidigt som byggnaden uppvisar
unika föremål och utsmyckningar.
Kyrkomiljön kännetecknas av att kyrkotomten till skillnad från många andra landsortskyrkor ligger i
nivå med övrig bebyggelse. Kyrkogården är på traditionellt vis integrerad i kyrkotomten. Gravvårdarna
är placer...

Läs mer i eget fönster

Helen Stalin, Jönköpings läns museum, med representant från länsstyrelsen i Jönköpings län.