Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MUNKEDAL SVARTEBORG 2:1 - husnr 1, SVARTEBORGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3120-1.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SVARTEBORGS KYRKA (akt.)

1100 - 1349

Västra Götaland
Munkedal
Bohuslän
Svarteborg
Svarteborg-Bärfendals församling
Göteborgs stift
Svarteborg 60

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

10/17/05 Karaktäristik och bedömning

SVARTEBORGS KYRKA är av medeltida ursprung, troligen uppförd på 1100-talet. Kyrkogårdens äldsta delar bör ha lika lång kontinuitet. Kyrkplatsen ligger i ett av Bohusläns mest markant höjdlägen, och kyrkan är mycket väl synlig i det omgivande landskapet.

Kyrkobyggnaden representerar de medeltida sockenkyrkor som senare fått torn (1700-tal) och byggts om till salkyrka (1708), med det karaktäristiska tresidiga koret, välvt innertak, och förstorade fönster.

Kyrkans EXTERIÖR har inte nämnvärt förändrats sedan 1700-talet, med undantag för att sakristian byggdes 1938.

INTERIÖREN har, trots bänkarna från 1906, en tydlig senbarockkarakt...

Läs mer i eget fönster

Tomas Brandt, Bohusläns museum; Mathilda Dahlqvist, Göteborgs stift; Tomas M Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län