Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND GOTHEM KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, GOTHEMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

483-13.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GOTHEM KYRKA (akt.), GOTHEMS KYRKA (akt.)

1052 - 1052

1230 - 1300

1240 - 1259

Gotland
Gotland
Gotland
Gothem
Gothems församling
Visby stift
Gothem kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Tvåskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

1/1/05 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistoriskt värde
Gothem kyrka har genom sin höga ålder och genom att den i allt väsentligt bevarats intakt sedan byggnadstiden ett mycket stort kulturhistoriskt värde. Den är skyddad enligt Kulturminneslagen 4 kap. Kyrkliga kulturminnen, och tillsammans med övriga gotländska medeltidskyrkor utgör den en omistlig del av vårt nationella kulturarv.
För närmare uppgifter om kyrkans byggnadshistoria hänvisas till monografin i serien Sveriges Kyrkor (Gotland band IV:1, 1947, med tillägg till band IV:6 1964), samt till Bilaga 1: Byggnadshistoria i årtal.

Arkitekt Jan Utas