Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND LINDE KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, LINDE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

508-12.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LINDE KYRKA (akt.), LINDE KYRKA (akt.)

1200 - 1250

1225 - 1250

Gotland
Gotland
Gotland
Linde
Linde församling
Visby stift
Linde kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Tvåskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

1/1/04 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistoriskt värde
Linde kyrka har genom sin höga ålder och genom att den i allt väsentligt bevarats intakt sedan byggnadstiden ett mycket stort kulturhistoriskt värde. Den är skyddad enligt Kulturminneslagen 4 kap. Kyrkliga kulturminnen, och tillsammans med övriga gotländska medeltidskyrkor utgör den en omistlig del av vårt nationella kulturarv

För närmare uppgifter om kyrkans byggnadshistoria hänvisas till monografin i serien Sveriges Kyrkor (Gotland band VII:2, 1981), samt till bilaga 1: Byggnadshistoria i årtal.

Arkitekt Jan Utas