Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HÅBO SKOKLOSTER 3:1 - husnr 1, SKOKLOSTERS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Skoklosters kyrka interiör före 1893-94.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SKOKLOSTERS KYRKA (akt.), SKOKLOSTERS KYRKA (akt.)

1250 - 1299

1250 - 1300

Uppsala
Håbo
Uppland
Skokloster
Skoklosters församling
Uppsala stift
Skoklostervägen 104

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

1/19/06 Karaktäristik och bedömning

Skoklosters kyrka räknas som ett av de viktigaste monumenten bland Mälardalens tegelkyrkor. Kyrkan är en av de första gotiska kyrkorna i Mälardalen och även en av de första med tegelmurar. Den hör till den grupp av unggotiska klosterkyrkor från 1200-talets mitt som verkade stilbildande för byggandet av sockenkyrkor under 1200- och 1300-talen, en period då många av Upplands kyrkor uppfördes. Skoklosters kyrka uppfördes av cistercienserorden. Den är en treskeppig basilika och en av de största sockenkyrkorna i Uppland. På 1600-talet tillbyggdes Herman Wrangels gravkor på korets södra sida. Gravkoret är ett märkligt monument över storma...

Läs mer i eget fönster

Upplandsmuseet