Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

UPPSALA FJÄRDINGEN 24:6 - husnr 1, HELIGA TREFALDIGHETSKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

Helga Trefaldighets kyrka interiör före 1900.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HELGA TREFALDIGHETS KYRKA (akt.), HELIGA TREFALDIGHETSKYRKAN (akt.)

1275 - 1343

1300 - 1399

1400 - 1499

Uppsala
Uppsala
Uppland
Uppsala
Uppsala domkyrkoförsamling
Uppsala stift
Odinslund 4

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

2/1/06 Karaktäristik och bedömning

Helga Trefaldighets kyrka är belägen inom domkyrkoområdet som utgör centrum i den historiska stadsbilden i Uppsala. Det är en historiskt förtätad miljö. Kyrkan är mycket välbevarad i sin senmedeltida form och karakteriseras av sina fasader i tegel och gråsten och sina vitputsade blinderingar. Tidigare skeden i byggnadens historia är tydligt avläsbara genom skarvar i murverken, t.ex. vid sakristian och norra vapenhuset. Dessutom är Trefaldighetskyrkan, tillsammans med Skoklosters kyrka, den enda medeltida församlingskyrkan i länet som är utformad som en basilika.

Interiören karakteriseras av de höga, ljusa valven i mittskeppet oc...

Läs mer i eget fönster

Johan Dellbeck Upplandsmuseet