Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SANDVIKEN RÅDHUSET 6 - husnr 1, STORVIKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Storviks kyrka innertak.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
STORVIKS KYRKA (akt.), STORVIKS KYRKA (akt.)

1956 - 1960

1959 - 1960

Gävleborg
Sandviken
Gästrikland
Ovansjö
Ovansjö församling
Uppsala stift
Furuvägen 6

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

5/4/06 Karaktäristik och bedömning

Storviks kyrka är en av länets kyrkor byggda efter år 1940 som särskilt valts ut för att omfattas av Kulturminneslagen. Byggnaden är välbevarad från byggåret, trots att mindre förändringar gjorts, som t.ex. nya källarfönster. Exteriörens utformning präglas av en medveten återhållsamhet med de arkitektoniska uttrycksmedlen. Byggnaden är väl anpassad till tallskogen dels genom att den uppbrutna byggnadskroppen följer terrängen och dels genom fasadkulörens samspel med tallstammarna. Byggnaden hör hemma i samma arkitektoniska familj som samtida uppmärksammade kyrkor ritade av arkitekter som Peter Celsing och Sigurd Lewerentz. Trots sin ...

Läs mer i eget fönster

Inventerare: Erika Englund
Ansvar kulturhistorisk karaktäristik och bedömning: Erika Englund och Anna Lindgren
Rapportsammanställning: Erika Englund
Länsmuseet Gävleborg