Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HUDIKSVALL PRÄSTBORDET 1:1 - husnr 1, IDENORS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4011-8.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
IDENORS KYRKA (akt.), IDENORS KYRKA (akt.)

1100 - 1300

1280 - 1319

1400 - 1599

Gävleborg
Hudiksvall
Hälsingland
Idenor
Hudiksvallsbygdens församling
Uppsala stift
Saltviksvägen 24

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

8/31/05 Karaktäristik och bedömning

Idenors kyrka har trots senare tillägg och förändringar till stora delar bibehållit sin medeltida karaktär som en muromgärdad liten vitkalkad landsortskyrka på en åsrygg, omgiven av öppen mark. I anslutning till kyrkan finns många av de byggnader som förr i tiden hörde till en kyrkoanläggning såsom tiondemagasin, kyrkstall, klockstapel, prästgård samt härbre mm. Kyrkans exteriör har en rad ålderdomliga detaljer, exempelvis spirorna på nocken samt den inmurade runda stenen på östgaveln. Interiören är ljus och luftig med utsirade dekorativa valv samt välbevarad tidstypisk enhetlig fast inredning, som är resultatet av 1890- och 1910-ta...

Läs mer i eget fönster

Inventerare: Daniel Olsson.
Ansvar kulturhistorisk karaktäristik och bedömning: Anna Lindgren och Daniel Olsson.
Rapportsammanställning: Daniel Olsson.
Länsmuseet Gävleborg