Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SANDVIKEN SUNDBACKA 3:6 - husnr 1A, HAMMARBY KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

3923-2.TIF  (b)

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HAMMARBY KAPELL (akt.), HAMMARBY KAPELL (akt.)

1815 - 1815

1821 - 1821

Gävleborg
Sandviken
Gästrikland
Ovansjö
Ovansjö församling
Uppsala stift
Kapellvägen 3

Offentlig förvaltning - Stall

Slott och herrgård - Stall

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Församlingshem

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Församlingshem

5/8/06 Karaktäristik och bedömning

Kapellet i Gästrike-Hammarby är starkt knutet till järnbruket på orten och de två makarna Petre som på eget initiativ uppförde byggnaden. I den gamla miljön kring herrgården utgör kapellet en viktig beståndsdel för förståelsen av brukets historia och uppbyggnad. Byggnaden har byggts om och renoverats vid ett flertal tillfällen vilket medfört ett brokigt utseende såväl i exteriören som interiören. Exteriören karaktäriseras av de kvarvarande spåren från 1870-talets nygotiska utsmyckning och interiören av en blandning av 1940-, 60- och 70-talens renoveringar, där till stor del praktiska lösningar fått företräde. Hammarby kapell har sto...

Läs mer i eget fönster

Inventerare: Martin Åhrén
Ansvar för kulturhistorisk karaktäristik och bedömning: Martin Åhrén och Anna Lindgren
Rapportsammanställning: Martin Åhrén
Länsmuseet Gävleborg