Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NORRTÄLJE VÄTÖ PRÄSTGÅRD 4:1 - husnr 1, VÄTÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

fd869401

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VÄTÖ KYRKA (akt.), VÄTÖ KYRKA (akt.)

1300 - 1399

1470 - 1499

Stockholm
Norrtälje
Uppland
Vätö
Roslagsbro-Vätö församling
Uppsala stift
Vätö Kyrkväg 28

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

11/4/08 Karaktäristik och bedömning

Vätö kyrka med dess kyrkogård och klockstapel samt den intilliggande före detta klockargården och församlingshemmet vittnar om en lång kontinuitet av kyrklig verksamhet på platsen sedan medeltiden. Förändringar som har skett sedan kyrkan tillkom är avläsbara i kyrkoanläggningen och nära förbundet med den lokala utvecklingen och kyrkans församling.

Kyrkan bevarar utvändigt sin medeltida karaktär och volym med de tunga murarna, det branta spåntäckta taket och de spetsiga gavelröstena. Salkyrkans medeltida planform är likaså bevarad. De förstorade fönstren speglar en gängse utveckling av den här typen av kyrkor i Uppland. I kyrkorum...

Läs mer i eget fönster

Inventerare: Ulrika Sahlsten
Ansvar kulturhistorisk karaktärisering och bedömning: Ulrika Sahlsten
Stockholms läns museum