Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VALLENTUNA ORKESTABY 9:1 - husnr 1, ORKESTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

fd851701

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ORKESTA KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1100 - 1199

Stockholm
Vallentuna
Uppland
Orkesta
Vallentuna församling
Stockholms stift
Orkestaby 6

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

4/1/04 Karaktäristik och bedömning

Orkesta kyrka med klockstapel, muromgärdad kyrkogård och växtlighet bildar tillsammans en sällsynt samlad ålderdomlig kyrkomiljö. Tillsammans med den välbevarade bebyggelsebilden och det ålderdomliga vägnätet bildar kyrkomiljön och det omgivande slättlandskapet en säregen kulturmiljö.

Kyrkan har en romansk prägel med sitt smalare absidförsedda kor, karaktäristisk för uppländska romanska landskyrkor. Den romanska grundplanen har förlängts och under senmedeltid har kyrkan erhållit tidstypiska tillbyggnader i form av vapenhus och sakristia. Likt flera uppländska kyrkor försågs Orkesta kyrka med kalkmålningar vid 1400-talets mitt. De...

Läs mer i eget fönster

Elisabeth Sundström och Gunilla Nilsson, Stockholms läns museum