Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

EKERÖ SKÅ KYRKA 1:1 - husnr 1, SKÅ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lx2006-0983

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SKÅ KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1180 - 1189

1695 - 1702

Stockholm
Ekerö
Uppland
Skå
Färingsö församling
Stockholms stift
Skå kyrkväg 5

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

1/1/05 Karaktäristik och bedömning

Skå kyrka fick sitt nuvarande utseende efter en brand 1695. När kyrkan återuppbyggdes 1702 tillfogades det medeltida långhuset med sakristia ett polygonalt avslutat kor och en tvärarm i söder. Kyrkans huvudingång förlades till tornet och fönstren fick sitt nuvarande utseende med delvis bevarade järnsmideskarmar. Det 1858 ombyggda tornet med huv, lanternin och spira bidrar till kyrkans 1800-talskaraktär.

Interiört bevarar kyrkorummet plan och valv från 1702 års ombyggnad. Inredningen är från flera tidsskeden i kyrkans historia. Samtida med ombyggnaden 1702 är altaruppsatsen och predikstolen, utförda i likartad barock, konstverket ...

Läs mer i eget fönster

Elisabeth Sundström och Gunilla Nilsson, Stockholms läns museum