Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SOLNA TORSKEN 6 - husnr 1, BERGSHAMRA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lx2004-1247

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BERGSHAMRA KYRKA (akt.)

1950 - 1962

1962 - 1962

Stockholm
Solna
Uppland
Solna
Solna församling
Stockholms stift
Rådjursstigen 9

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

1/1/04 Karaktäristik och bedömning

Bergshamra kyrka planerades och byggdes på den mest framträdande platsen i stadsdelens kommersiella centrum. Senare tillkommen bebyggelse i kyrkans närhet har påverkat miljön och medfört att den inte längre utgör ett självklart blickfång.

Kyrkan kom till i en brytningstid, där arkitekten Georg Varhelyi skapade en kyrka helt befriad från arkitektoniska raffinemang. Det finns en konsekvens i formen där den slutna kuben varit modul. Väggarnas betongytor ger byggnaden en vertikal textur och vid ljusets vandring en levande yta.

Kyrkorummet är ett underordnat, konsekvent rum i en byggnad där delar som läktare, altare, dopfunt och pr...

Läs mer i eget fönster

Gunilla Nilsson, Stockholms läns museum