Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KLIPPAN KLIPPAN 3:114 - husnr 1, KLIPPANS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

Fasad mot öster.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KLIPPANS KAPELL (akt.), KLIPPANS KAPELL (akt.)

1935 - 1935

1935 - 1935

Skåne
Klippan
Skåne
Klippan
Klippans församling
Lunds stift
Vedbyvägen 63

Religionsutövning - Kyrka - Gravkapell

Religionsutövning - Kyrka - Gravkapell

Religionsutövning - Kyrka - Gravkapell

Religionsutövning - Gravkapell

12/5/16 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk karaktärisering för Klippans kapell
Kapellet och kyrkogården är båda från 1935 och ritade av Nils Blanck. Kyrkogården är omgärdad av stenmurar, trädkrans och häckar som skapar en betydelsefull avgränsning mot omgivningen. Kyrkogården har en strikt och symmetrisk uppbyggnad med drag av barockpark med samspel mellan hus och
kyrkogård. Växtmaterialet är lönn, lind och avenbok. Kapellet är centralt placerat längst i söder i mittaxeln och vid dess sidor går raka gångar mot norr kantade av klippta lindar som en arkad. Gravstenarna är till största delen stående i gräs då mycket av buxbomen och häckar är borttagna. Mittaxe...

Läs mer i eget fönster

Denna rapport, en kulturhistorisk karaktäristik och bedömning av Klippans kapell i
Klippan, Åsbo kontrakt, har upprättats av:
Kristina Simonsson, Arkitekt SAR/MSA, (rapportförfattare, foto och inventering)
Karl Johan Kember (granskning), Arkitekt SAR/MSA, Certifierad sakkunnig avseende
kulturvärden
JAIS arkitekter AB, Sundstorget 3, 251 21 Helsingborg, 042-14 92 30, www.jais.se
Inventeringsdatum: 2016-11-23
Färdigställd rapport: 2016-12-05