Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HUDIKSVALL TUNA PRÄSTGÅRD 3:1 - husnr 1, HÄLSINGTUNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4015-8.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HÄLSINGTUNA KYRKA (akt.), HÄLSINGTUNA KYRKA (akt.)

1100 - 1549

1150 - 1159

Gävleborg
Hudiksvall
Hälsingland
Hälsingtuna
Hudiksvallsbygdens församling
Uppsala stift
Hälsingtuna 55

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

5/9/06 Karaktäristik och bedömning

Trakten där Hälsingtuna kyrkomiljö är belägen har sedan förhistorisk tid utgjort en viktig bygd, vilket bland annat de två bevarade runstenarna vid kyrkoanläggningen berättar om. Den vitputsade medeltida stenkyrkan med sitt höga och smala torn, synligt vida i bygden, har förutom sin kyrkliga roll också sannolikt haft en funktion ur försvarsändamål, vilket gör att tornbyggnaden även är av stort byggnadsteknikhistoriskt intresse. Det ljusa kyrkorummet präglas i hög grad av de medeltida dekorativa valven samt de många bevarade medeltida skulpturerna som sitter uppsatta på kyrkorummets väggar. I koret märks dock även 1600-talets tillsko...

Läs mer i eget fönster

Inventerare: Daniel Olsson.
Ansvar kulturhistorisk karaktäristik och bedömning: Anna Lindgren och Daniel Olsson.
Rapportsammanställning: Daniel Olsson.
Länsmuseet Gävleborg