Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÖSTERSUND TRAKTÖREN 5 - husnr 1 Ny sökning Tillbaka till sökning

DSC_0164.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1903 - Okänt

Jämtland
Östersund
Jämtland
Östersund
Östersunds församling
Härnösands stift
Prästgatan 27, Törnstens gränd 15A

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

1/9/12 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Klass A

Hörnbyggnad med torn i kantig jugend med inslag av schweizerstil. Dess stenhuskaraktär en symbol för stadsambitionerna vid 1900-talets början. Konditoriverksamhet sedan 1930-tal, Wedemarks konditori, med neonskyltar från 1950 tal som en slags identitet och miljöskapare.

Värdebärande element:
listverk, neonskylt, burspråk, torn, tak.

Tillmäts vara värdebärande för riksintresset för kulturmiljövården.

Vid ändring eller tillbyggnad bör sådan certifierad sakkunnig som avses i 10 kap. 8 § 2 plan- och bygglagen (2010:900), PBL, utföra de kontroller som behövs för att verifiera att samhällets krav om tillvaratagande av kulturvärd...

Läs mer i eget fönster

Byggnadshistoriskt värde
Identitetsvärde
Miljöskapande värde
Samhällshistoriskt värde

Länsmuseet JAMTLI, antikvarie Olof Edin
Länsstyrelsen Jämtland, bitr. länsantikvarie Ola Hanneryd
Östersunds kommun, byggnadsinspektör/bebyggelseantikvarie Svante Freij
Östersunds kommun, byggnadsantikvarie Lena Kroon
Östersunds kommun, arkitekt Cajsa Lindström Östersunds kommun, byggnadsantikvarie Leyla Nyman