Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM LÖVHOLMEN 12 - husnr 7 Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMYSDIG008844.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1944 - 1959

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Hägerstens församling
Stockholms stift
Lövholmsvägen 20X

Industri - Fabriksbyggnad

Industri - Ej utrett

11/24/09 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Grönt

Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Lövholmen exploaterades med industrier under 1800-talets senare hälft. Liljeholmens läge nära Stockholms innerstad, med hamn, järnväg och låga markpriser bidrog till utvecklingen, som fortsatte in på 1900-talet. Lövholmen omvandlas idag, men den nordvästra delen, med Beckers f.d. område, Kolsyrefabriken och Cementa, bevarar ännu sin sammanhållna, förtätade, industrikaraktär och utgör en miljö utan motsvarighet i innerstadens närhet, med lång kontinuitet och med mycket stora sammantagna ku...

Läs mer i eget fönster

Byggnadshistoriskt värde

Christina Andersson, Ann-Charlotte Backlund, Erica Ek, Anna-Karin Ericson, Suzanne Lindhagen, Tobias Mårud, Per Olgarsson, Magnus Rönn, Lisa Sarban, Elisabet Wannberg, Maria Wannberg, Stockholms stadsmuseum