Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VARBERG VÄRÖ-ÅKRABERG 1:12 - husnr 2, ÅKRABERG Ny sökning Tillbaka till sökning

766web.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÅKRABERG (akt.)

1730 - 1739

Okänt - 1850

Halland
Varberg
Halland
Värö
Värö-Stråvalla församling
Göteborgs stift
Åkraberg 21

Jordbruk - Ladugård

Jordbruk - Ej utrett

Jordbruk - Ej utrett

5/8/09 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Klass A

Värderingen utförd under inventeringsarbetet

Autenticitet, äkthet
Byggnadshistoriskt värde
Byggnadsteknikhistoriskt värde
Kvalitet
Miljöskapande värde
Patina
Symbolvärde

Värderingen utförd av enskild inventerare direkt i fält, på mandat av värderingsgrupp bestående av Länstyrelsen i Halland, Kulturmiljö Halland och berörd kommun