Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄSTERÅS SEVALLA PRÄSTGÅRD 3:1 - husnr 1, SEVALLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

sevalla4.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SEVALLA KYRKA (akt.), SEVALLA KYRKA (akt.)

1817 - 1821

1817 - 1820

Västmanland
Västerås
Västmanland
Sevalla
Tillberga församling
Västerås stift
Sevalla kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

8/31/05 Karaktäristik och bedömning

Sevalla är en av landets många nyklassicistiska kyrkor, vilka tillkom under 1800-talets första hälft. Fasaderna har behållit sitt ursprungliga utseende från 1820, medan takets ursprungliga spåntäckning 1903 blev ersatt med falsad, svartmålad plåt.

Kyrkorummet färdigställdes successivt under första hälften av 1800-talet och har i huvudsak sin karaktär från denna tid. Predikstolen är från kyrkans invigning 1821, kompletterad med bildhuggeriarbeten 1854. Samma år fick orgelläktaren sitt nuvarande utseende och läktarorgeln av A P Halld´n kom på plats. Den slutna bänkinredningen är visserligen tillkommen vid en inre förnyelse 1968,...

Läs mer i eget fönster

Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning: Rolf Hammarskiöld, efter samråd med referensgrupp utsedd av Västerås stift.

Rapportsammanställning: Rolf Hammarskiöld, Västerås stift