Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Inventering av kyrkor i 2003-2009 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Inventeringspresentation
Östergötland
Ödeshög
2003 - 2009

-Att öka förståelsen för kyrkans kulturvärden och främja kontakterna mellan kyrkan och kulturmiljövården.
-Att ta fram ett kunskapsunderlag och ett ar...

Läs mer i eget fönster
Kategoriinventering
Inventeringsfoton

Kyrkan från söder med f ...

2004-12-15

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Miljöfoton
Inga foton finns registrerade.
Anläggningsfoton

Kyrkan från sydöst.

2004-12-15

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Utblick från kyrkan mot ...

2004-12-15

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Den södra kyrkogårdsgrin...

2004-12-15

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Kyrkan och skolbyggnader...

2004-10-14

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Gravkapellet från söder.

2004-10-14

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Rökstenen från sydväst.

2004-04-14

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Södra kyrkogårdsgrinden.

2004-04-14

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Östra kyrkogårdsgrinden ...

2004-04-14

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Den norra grinden som le...

2004-04-14

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Den s k slöjdvillan från...

2004-04-14

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Kyrkan och Rökstenen frå...

2004-04-14

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Kyrkan från söder.

2004-10-13

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Tornets nordvästra hörn ...

2004-10-13

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Vy från kyrkotornet nord...

2004-10-13

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Kyrkan från sydöst.

2004-04-14

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Kyrkan och den f d skola...

2004-04-14

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Kyrkan och den f d socke...

2004-04-14

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Den västra kyrkogårdsgri...

2004-04-14

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Kyrkan från nordväst.

2004-09-17

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Detalj av västra kyrkogå...

2004-09-17

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

F d prästgården från syd...

2004-09-17

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Den s k slöjdvillan från...

2004-09-17

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Västra kyrkogårdsgrinden.

2004-09-17

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Kyrkan från öster.

2004-09-17

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Kyrkan från nordväst.

2004-03-18

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Kyrkan från söder.

2004-03-18

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Den södra kyrkogårdsgrin...

2004-03-18

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Vy från tornet mot nordv...

2004-03-18

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Byggnadsfoton

Kyrkan från söder.

2004-12-15

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Kyrkan från sydöst.

2004-12-15

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Kyrkan från nordöst.

2004-12-15

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Den västra portalen.

2004-12-15

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Dopfunten.

2004-12-15

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Kyrkan från söder.

2004-10-14

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Kyrkan från nordöst.

2004-10-14

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Västportalen.

2004-10-14

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Läktarbänkar .

2004-10-14

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Kyrkan från söder.

2004-04-14

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Kyrkan från nordöst.

2004-04-14

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Södra portalen.

2004-04-14

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Lanternin från sydväst.

2004-04-14

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Gjutjärnsfönster på södr...

2004-04-14

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Typiskt Nyströmsornament...

2004-04-14

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Kyrkan från söder.

2004-10-13

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Kyrkan från sydväst.

2004-10-13

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Kyrkan från nordöst.

2004-10-13

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Västportalen.

2004-10-13

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Korportalen på södra fas...

2004-10-13

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Fönster på södra fasaden.

2004-10-13

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Dörren till sakristian.

2004-10-13

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Gravkapellet mot norr.

2004-10-13

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Detalj av interiören i g...

2004-10-13

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Kyrkan från sydväst.

2004-04-14

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Kyrkan från sydöst.

2004-04-14

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Kyrkan från väster.

2004-04-14

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Västpartiet.

2004-04-14

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Tornets lanternin med de...

2004-04-14

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Bisättningshuset och f d...

2004-04-14

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Bisättningshuset och f d...

2004-04-14

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Kyrkan från söder.

2004-09-17

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Kyrkan från nordväst.

2004-09-17

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Kyrkan från öster.

2004-09-17

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Tornet från söder.

2004-09-17

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Den västra portalen på n...

2004-09-17

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Del av det ornerade rems...

2004-09-17

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Kyrkan från nordväst.

2004-03-18

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Den södra ingången.

2004-03-18

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Tornet från sydväst.

2004-03-18

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Medeltida öppning i torn...

2004-03-18

Anna Lindqvist

Rättighetslicens:

Detalj av rundbågefrisen.

2004-03-18

Anna Lindqvist

Rättighetslicens: