Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Inventering av kyrkor i Västerås kommun Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Inventeringspresentation
Västmanland
Västerås
2003 - 2005

Projektet har som mål att samtliga karaktäriseringar som utarbetats av församlingarna i stiften inom Svenska kyrkan ska registreras i bebyggelseregist...

Läs mer i eget fönster
Basinventering
Inventeringsfoton
Inga foton finns registrerade.
Miljöfoton

Ängsö kyrka och kyrkogår...

2005

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Ängsö slott i bakgrunden...

2005

Svensk Klimatstyrning AB

Rättighetslicens:

Norr om kyrkan vidtar be...

2004

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Ekonomibyggnader och lik...

2004

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Före detta barnmorskehus...

2004

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Ringarstenarna fanns i m...

2004

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Tillberga kyrka med den ...

2004

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Skultuna kyrka med omgiv...

2004

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Kyrkan med omgivande mil...

2005

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Kyrkan med omgivande mil...

2004

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Skerike kyrka med omgivn...

2005

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Kungsåra kyrka i Kungsby...

2005

Svensk Klimatstyrning AB

Rättighetslicens:

Irsta kyrka med omgivand...

2005

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Skivhus, butik och butik...

2006

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Ungdomsgården och villat...

2006

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Kyrkan med de två flygla...

2006

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Västerås domkyrka med ky...

2005

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Harakers kyrka och kyrko...

2004

Svensk Klimatstyrning AB

Rättighetslicens:

Kyrkan med omgivande kyr...

2004

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

I den historiska kyrkomi...

2004

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Björksta kyrka i april 2...

2001-04-01

Svensk Klimatstyrning AB

Rättighetslicens:

Anläggningsfoton

Ängsö kyrka med kyrkogår...

2005

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

I förgrunden ses den Öst...

2005

Svensk Klimatstyrning AB

Rättighetslicens:

Tortuna kyrka med kyrkog...

2004

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Tillberga kyrkas omsorgs...

2004

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Hamiltons gravmonument. ...

2004

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

I förgrunden ses bisättn...

2004

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Skultuna kyrka med omgiv...

2004

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Romfartuna kyrka med o...

2004

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Romfartuna kyrkas kyrkog...

2004

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Prästgården med kyrkan i...

2004

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Inom västra kyrkogårdsmu...

2005

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Lillhärads kyrka med klo...

2004

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Kärrbo kyrka med långhus...

2004

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Framför kyrkans västport...

2005

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Kyrkogårdens östra del –...

2005

Svensk Klimatstyrning AB

Rättighetslicens:

Utomhus altare på kyrkto...

2007

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Klockstapeln. Upphöjd p...

2007

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

I direkt anslutning till...

2007

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Mot söder utbreder sig e...

2007

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Begravningsplatsen ligge...

2005-08

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Rytterne kyrka med omgiv...

2005

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Östra begravningsplatsen...

2004

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Kungsåra kyrka sedd från...

2005

Svensk Klimatstyrning AB

Rättighetslicens:

Angränsande till kyrkogå...

2005

Svensk Klimatstyrning AB

Rättighetslicens:

Kungsåra kyrka sedd från...

2005

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Irsta kyrkogård, västra ...

2005

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Irsta kyrka med långhus ...

2005

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Mikaelikyrkan med den fr...

2006

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Klockstapeln. Klocksta...

2006

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Ungdomsgården och villat...

2006

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Skivhus, butik och butik...

2006

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Tomaskyrkan med de två o...

2005

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Domkyrkan med västtornet...

2005

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

I väster är huvudingånge...

2004

Svensk Klimatstyrning AB

Rättighetslicens:

Kyrkan med långhus och v...

2004

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Tornets och långhusets s...

2004

Svensk Klimatstyrning AB

Rättighetslicens:

Bårhuset från 1955 är ri...

2004

Svensk Klimatstyrning AB

Rättighetslicens:

Västra gavelns tegelmura...

2004

Digitalfotografier Svensk Klimatstyrning

Rättighetslicens:

Bårhuset/gravkapellet up...

2004

Digitalfotografier Svensk Klimatstyrning

Rättighetslicens:

Anläggningen med kyrkan,...

2006

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Klockstapeln på kyrk tom...

2006

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Dingtuna kyrka, exteriör...

2004

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Kyrkogårdens södra sida ...

2004

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Södra kyrkogårdsmuren me...

2004

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Kyrkogårdens östra sida ...

2004

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Den tidigare prästgården...

2004

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Byggnadsfoton

Södra korsarmen.

2005

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Tornets portal

2005

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Piperska gravkoret i öst...

2005

Svensk Klimatstyrning AB

Rättighetslicens:

Interiör, kyrkorummet. ...

2005

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Interiör, kyrkorummet, o...

2005

Svensk Klimatstyrning AB

Rättighetslicens:

Altaret. I koret ligge...

2005

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Predikstolen på norra si...

2005

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Tortuna kyrka med västto...

2004

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Kyrkan, exteriör bild av...

2004

Svensk Klimatstyrning AB

Rättighetslicens:

Valvmålningar i kyrkorum...

2004

Svensk Klimatstyrning AB

Rättighetslicens:

Kyrkorummet, predikstol....

2004

Svensk Klimatstyrning AB

Rättighetslicens:

Kyrkorummet, altaret. ...

2004

Svensk Klimatstyrning AB

Rättighetslicens:

Kyrkorummet, orgelläktar...

2004

Svensk Klimatstyrning AB

Rättighetslicens:

Kyrkorummet

2004

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Kyrkan med norra stigluc...

2004

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Kyrkans östra gavel och ...

2004

Svensk Klimatstyrning AB

Rättighetslicens:

Kyrkorummets östra del ...

2004

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Södra sidans kalkstenspo...

2004

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Kyrkans södra sida, lång...

2004

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Romfartuna kyrka, långhu...

2004

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Interiör, kyrkorummet me...

2004

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Kyrkorummet, mittskeppet...

2004

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Målningsfragment från 13...

2004

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Lundby kyrka med västtor...

2005

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Kyrkans norra sida; grås...

2005

Svensk Klimatstyrning AB

Rättighetslicens:

Kyrkorummet. "De fyra...

2005

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Kyrkorummet "Till de se...

2005

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Lillhärads kyrkas långhus

2005

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Kyrkorummet "På ömse ...

2005

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Orgelläktaren "I väst...

2005

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Klockstapeln med kyrkans...

2005

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Kärrbo kyrka sedd från s...

2004

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Kyrkans västra gavel. Gr...

2004

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Kyrkorummet. Kyrkorumme...

2004

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

På bilden ses korets gol...

2004

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

På bilden ses altarborde...

2004

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Orgelläktaren. Läktar...

2004

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Kyrkogården med gravkape...

2004

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Klockstapeln som står på...

2004

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Skerike kyrka exteriör b...

2005

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Kyrkans östgavel med sak...

2005

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Kyrkorummet med bänkrade...

2005

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Kyrkorummet. Ett stort...

2005

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Orgelläktaren

2005

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Kyrkorummet. "Kyrkoru...

2007

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

kyrkorummet.

2007

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

"Kyrkobyggnaden har bygg...

2007

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Sevalla kyrka, exteriör ...

2005

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Kyrkan sedd från öst med...

2005

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Sevalla kyrka med västto...

2005

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Interiör, kyrkorummet me...

2005

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Predikstolen på norrsida...

2005

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Rytterne kyrka med västt...

2005

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Interiör, kyrkorummet me...

2005

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Interiör, orgelläktaren.

2005

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Kyrkans altarskåp från o...

2005

Svensk Klimatstyrning AB

Rättighetslicens:

Östra begravningskapelle...

2004

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Kapellrummet. Kapellr...

2004

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Gravkapellet med altaret...

2004

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Valvkupolen i kapellrumm...

2004

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Interiör, kyrkorummet. ...

2005

Svensk Klimatstyrning AB

Rättighetslicens:

Interiör, kyrkorummet, o...

2005

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Irsta kyrka med långhus ...

2005

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Kyrkorummet med bänkrade...

2005

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Det kryssvälvda tornrumm...

2005

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Mikaelikyrkan, exteriör....

2006

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Kyrkorummet. "Kyrkoru...

2006

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Kyrkorummet - norra kvar...

2006

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Entré / kyrkport. Int...

2006

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Kyrkorummet. "Kyrkor...

2006

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Koret "Koret utan förhö...

2006

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Tomaskyrkan med de två f...

2006

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Domkyrkan sedd från öste...

2005

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Västportalen dekorerades...

2005

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Förhallen/vapenhuset – ...

2005

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Kommissionsrummet – Digi...

2005

Svensk Klimatstyrning AB

Rättighetslicens:

De medeltida murverken m...

2005

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Västra delen – ”Folkunga...

2005

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

"Det yttre sidoskeppet i...

2005

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

"Det yttre sidoskeppet i...

2005

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Östra delen – församling...

2005

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Östra delen – församling...

2005

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Exteriör bild, kyrkan se...

2004

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Kyrkorummet med bänkrade...

2004

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Harakers kyrka med västt...

2004

Svensk Klimatstyrning AB

Rättighetslicens:

Interiör, kyrkorummet me...

2004

Svensk Klimatstyrning AB

Rättighetslicens:

På korets norra sida fin...

2004

Svensk Klimatstyrning AB

Rättighetslicens:

Kyrkan exteriör, Långhus...

2004

Svensk Klimatstyrning AB

Rättighetslicens:

Västra gavelns tegelmura...

2004

Svensk Klimatstyrning AB

Rättighetslicens:

Kyrkorummet med altargån...

2004

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Orgelläktaren. "Orge...

2004

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Predikstolen. Ett av ...

2004

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Intill kyrkogårdsmurens ...

2004

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Intill kyrkogårdsmurens ...

2004

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Exteriör bild av kyrkan.

2006

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Exteriör bild av Gideons...

2006

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Exteriör entré.

2006

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Interiör, kyrkorummet.

2006

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Interiör, dopfunt och pr...

2006

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Kyrkorummet, interiör. ...

2004

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

På bilden ses bänkar och...

2004

Svensk Klimatstyrning AB

Rättighetslicens:

Kyrkorummets östra travé...

2004

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Detaljbild av det medelt...

2004

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Gravkorets norra sida, k...

2004

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Epitafier i Horn - Witte...

2004

Svensk Klimatstyrning AB

Rättighetslicens:

Tätt inpå kyrkans västra...

2004

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens:

Kyrkorummet är enskeppig...

2004

Svensk Klimatstyrning AB

Rättighetslicens:

Badelunda kyrka sedd frå...

2004

Svensk Klimatstyrning AB

Rättighetslicens:

Orgelläktaren fick sitt ...

2004

Svensk Klimatstyrning AB

Rättighetslicens:

Laverade putsytor i kyrk...

2004

Svensk Klimatstyrning AB

Rättighetslicens:

Klockstapeln och kyrkans...

2004

Rolf Hammarskiöld

Rättighetslicens: