Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Byggnadsinventering i Arvika, Filipstad, Hagfors, sunne o Torsby, EN LEVANDE FINNSKOG- INVENTERING AV FINNSKOGSBEBYGGELSE I VÄRMLAND

 Inventering - Syfte

Syfte
Syftet med inventeringen har varit att bygga upp kunskap kring skogsfinska bebyggelsemiljöer, med de för kulturen karakteristiska byggnaderna rökstugor, bastur och rior. Inventeringsområdet har omfattats av Värmlands län samt Hedmarks fylke i Norge. Cirka 400 gårdar har inventerats, dokumenterats och vård- och underhållsplaner har upprättats för karaktärsbyggnaderna som även kulturhistoriskt värderats. De norska gårdarna har registrerats i databasen Askeladden, Norska riksantikvarens motsvarighet till Bebyggelseregistret.

Kunskapsuppbyggnaden är en del av ett treårigt Interreg Sverige Norge projekt En levande Finnskog- vårt felles ansvar. Syftet har varit att lyfta fram Finnskogens attraktiva livsmiljöer, med byggnader och andra skogsfinska minnen som starka resurser samt att medverka till att Finnskogens kulturarv bevaras och skyddas men även utvecklas och görs tillgängligt för fler.

Värmlands Museum och Hedmarks fylke har varit projektägare för En levande Finnskog- vårt felles ansvar, som avslutades 2011. Projektets samlade resultat finns presenterade i ”En levande Finnskog- vårt felles ansvar” Slutrapport. ISBN 978-82-997184-2-4, utgiven av Hedmarks fylkeskommun 2011, samt i Möte med Finnskogar Skogsfinska besöksmål i mellersta Skandinavien, Florence Oppenheim, Daniel Svensson, ISBN 978-91-85224-81-4.

En levande Finnskog- vårt felles ansvar kan knytas samman med Finnskogens bebyggelsehistoriska arv, en inventering av skogsfinsk bebyggelse i Torsby kommun, 1999