Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Inventering av kyrkor i 2002-2005, VÄSTERGÖTLAND

 Inventering - Syfte

Syfte
Kulturhistorisk inventering och karaktärisering av Göteborgs stifts kyrkomiljöer.
Inventering för att få ett samlat, enhetligt och tillgängligt material om kyrkomiljöernas kulturhistoriska bakgrund.
Karaktärisering för att tydliggöra de specifika kulturhistoriska karaktärsdragen som i varje enskild kyrka och kyrkomiljö är särskilt viktigt att ta hänsyn till.