Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Inventering av bebyggelse i FINNSKOGENS BEBYGGELSEHISTORISKA ARV. , LEKVATTNETS SOCKEN 1999

 Inventering - Syfte

Syfte
Inventering av skogsfinska gårdar i Torsby kommun. Att undersöka den skogsfinska bebyggelsens förändring och utveckling samt gårdarnas skick och autencitet. Inventeringen är sorterad sockenvis och är utförd i tre olika undersökningsnivåer:
NIVÅ 1. En kategoriinventering av gård med skogsfinsk härkomst inom Finnskogen i Torsby kommun. Särskilt studium av byggnadstyperna rökstuga, bastu, kokhus och ria.
NIVÅ 2. Totalinventering av bebyggelsen i hemmanet Viggen, Nyskoga socken och hemmanet Medskogen, Södra Finnskoga socken.
NIVÅ 3. Undersökande tvärvetenskaplig dokumentation av Gammelgården, Svenshöjden i Viggen, Nyskoga socken och gården Laukomägg i Medskogen, Södra Finnskoga socken.
Totalt har 493 fastigheter dokumenterats. Brukaruppgifter förvaras hos Torsby Finnkulturcentrum. Byggnader med skogsfinskt ursprung återfanns med olika ursprunglighet och bevarandegrad enligt följande definitioner:
RÖKSTUGA, BASTU INTAKT = Rökugn finns kvar. Exteriört bibehållen med yttertak. I rökstugan finns både rökstuga och det karakteristiska innertaket kvar.
KOKHUS INTAKT = Spis finns kvar och är genom information och arkivmaterial konstaterade som kokhus. Detaljerna behöver dock inte vara för byggnaden ursprungliga och dess status kan också variera.
KOKSTUGA = Hus som noterats som möjliga traditionsbärare av den skogsfinska byggnadskulturen, och kan ses som en snarlik variant av skogsfinnarnas kokhus. Dessa hus har haft en kombinerad funktion som både brygg-, kok och slakthus.
RÖKSTUGA, BASTU, KOKHUS OMBYGGDA = Byggnader som är mer eller mindre ombyggda eller fått ny funktion.
RÖKSTUGA, BASTU, KOKHUS FLYTTADE = Byggnader, vilka flyttats från sin ursprungliga plats till en ny. Byggnaderna kan vara såväl intakta som ombyggda.
RÖKSTUGA, BASTU, KOKHUS ÅTERANVÄNDA = Byggnader som uppförts av byggnadsmaterial från en rökstuga, bastu eller kokhus.