Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Byggnadsinventering i Sverige: Sveriges fyrar och fasta sjömärken

 Inventering - Syfte

Syfte
Sammanställning av det nautiska kulturarvet, framtaget inom ramarna för det nationella projektet FYR