Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Inventering av kyrkor i Sigtuna kommun

 Inventering - Syfte

Syfte
Projektet har som mål att samtliga karaktäriseringar som utarbetats av församlingarna i stiften inom Svenska kyrkan ska registreras i bebyggelseregistret, detta borgar för att de blir föremål för en långsiktig förvaltning genom Riksantikvarieämbetet. Syftet med projektet är att samla viktiga grundfakta om kyrkor, begravningsplatser och fasta inventarier, som genom att uppgifterna finns i bebyggelseregistret som är offentligt också kan nås av allmänheten, skolor med flera.
Karaktäriseringarna är gjorda av Stockholms läns museum