Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Inventering av kyrkor i Lidingö kommun

 Inventering - Syfte

Syfte
Syftet med kulturhistorisk karaktärisering och bedömning av kyrkorna är att få en överblick över kyrkobeståndet och ett kunskapsunderlag som tydligt lyfter fram och beskriver de kulturhistoriska kvaliteter som varje kyrka har. Härigenom erhålles viktiga kunskaper för Svenska kyrkan och kulturmiljövården om varje kyrkas speciella kvaliteter, så att dessa bättre kan tillvaratas vid planering av vård, underhåll och användning av kyrkomiljön.
I Kyrkokaraktäriseringsprojektet ingår kyrkor från följande kommuner: Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Tyresö, Täby, Upplands-Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö samt Österåker. Kyrkorna är inventerade av Stockholms läns museum. Inventeringen omfattar samtliga skyddade kyrkor i Stockholms stift. Detta innebär att ett antal kyrkor i några kommuner inte ingår i denna inventering då de inte tillhör Stockholms stift.
Kyrkorna i Stockholms kommun är inventerade av Stockholms Stadsmuseum.