Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Inventering av kyrkor i Boxholm, 2003-2009

 Inventering - Syfte

Syfte
-Att öka förståelsen för kyrkans kulturvärden och främja kontakterna mellan kyrkan och kulturmiljövården.
-Att ta fram ett kunskapsunderlag och ett arbetsredskap för handläggning av kyrkoantikvariska ärenden.
-Att ta fram ett underlag för församlingarnas/samfälligheternas planering, förvaltning och användning av kyrkan/kapellet och kyrkomiljön.
-Att sammanställa ett enhetligt och tillgängligt kunskapsunderlag för stiftets kyrkor, kapell, och kyrkomiljöer som blir en samlad dokumentation av kyrkobeståndet i stiftet från 2000-talets första decennium och tiden för skiljande kyrka/stat.