Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Inventering av bebyggelse i agrar småindustri i västra götalands län, västergötland

 Inventering - Syfte

Syfte
Under de senaste åren har temat ”Lantbrukets och vattenbrukets bebyggelse” drivits inom ramen för den byggnadsantikvariska – kulturmiljövårdande verksamheten inom Västra Götalandsregionen. Hittills har arbetet inom temat bland annat resulterat i publikationer såsom ”Agrar länsöversikt för Västergötland och Dalsland”, ”Bohuslänska gårdar - byggnadstraditioner i ett föränderligt agrarsamhälle”, ”Bondens hus – en skrift om lantbrukets äldre ekonomibyggnader i Västra Götaland”. Inriktningen mot den agrara bebyggelsen har under 2003-08 inriktats mot den förädlingsindustri som växte upp i nära lokalisering till brukningsenheterna, som ett vardagsnamn har det fått benämningen ”agrar småindustri”.

Syftet var huvudsakligen under perioden 2004-06 att ta fram rapporten Agrar småindustri i Västa Götaland – Översikt och prioritering av landsbygdens små industrier. Forsviks industriminnen 2006:6 som slutdokument. Därefter har komplettering och redigering genomförts i samband med att nya uppgifter har kommit fram. Arbetet har gått ut på att:

• Att ta fram de kulturhistoriskt mest intressanta objekten exempelvis som underlag för planering och till länsstyrelsens bidragsverksamhet inom kulturmiljövården.
• Att ge ökad kunskap om jordbruksanknuten industriell bebyggelse.