Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sunne kn, VÄSTRA ÄMTERVIKS KYRKA SOCKEN OCH KYRKOMILJÖ, Värmland

 Miljö - Beskrivning

Beskrivning
Västra Ämterviks socken består av kuperade uppodlade dal- och strandbygder väster om sjön Mellan-Fryken, omgivna av bruten skogsmark. I dess västra del sträcker sig Fryksdalshöjden. Den egentliga huvudbygden ligger omkring sjön Aplungen, 98 meter över havet, vid foten av Fryksdalshöjden. Vid Frykens strand ligger tätorten Västra Ämtervik, där även sockenkyrkan är placerad.

Östra och Västra Ämtervik utgjorde ursprungligen en socken med gemensam kyrka belägen på östra sidan av sjön Fryken, vid en vik där Ämtan rinner ut i sjön. Därav namnet Ämtervik. Sockenborna på västra sidan av sjön fick antingen använda kyrkbåt för att komma över till sin församlingskyrka eller färdas landsvägen till moderkyrkan i Sunne. Då kyrkvägen var synnerligen besvärlig ingav sockenmännen på västra sidan av sjön en anhållan till kungen om att få bygga en egen kyrka. Anhållan beviljades 1672, och redan på hösten 1673 hade sockenmännen byggt sin kyrka färdig vid Svensby. Efter en förödande brand uppfördes den befintliga kyrkan åren 1818-20 på det s k Öberget.

Vid Sillegården i Västra Ämtervik upptäcktes tidigt en källa med ovanligt fint, järnhaltigt vatten. Den gamla bondgården utvecklades kring källan till Sillegårds Brunns varmbadhus. Konsten kom till Sillegården med textilkonstnärinnan Ida Sahlström från Torsby. Här slog hon sig ned med sin man och byggde upp ett sommarpensionat. Idag drivs Sillegården av en stiftelse och har sommartid utställningar av både konst och hantverk samt restaurang. 1913 öppnades Fryksdalsbanan för allmän trafik mellan Kil och Sunne. Inom Västra Ämterviks socken byggdes två stationer med namnen Västra Ämtervik och Bäckebron. Västra Ämterviks tätort utvecklades och byggdes ut. På 1980-talet byggdes riksväg 45 mellan Fagerås och Sunne om och vägen drogs utanför tätorten.
Kyrkan ligger idag "mitt i byn". Till kyrkoanläggningen hör förutom kyrka och kyrkogård ett putsat modernistiskt gravkapell (1978), två faluröda panelade ekonomibyggnader (1938 och 1999) och norr om kyrkan en gammal timrad och falurödpanelad sockenstuga, med ursprung från 1821, men senare kraftigt ombyggd. Cirka en halv kilometer norr om kyrkan ligger Västra Ämterviks prästgård, uppförd 1864.

ARKIV OCH LITTERATUR: Ditt Värmland, Kulturmiljöprogram för Värmland och värmlänningar, Länsstyrelsen i Värmland 1989. / Kyrkogårdsinventering 1988, Länsstyrelsen i Värmland. / Värmlands Museums topografiska arkiv, Västra Ämterviks kyrka. / ATA Stockholm, Västra Ämterviks kyrka. / Brodin, L, En bok om Västra Ämtervik, 1948. / Densloe, U, Västra Ämterviks kyrka, 1973.