Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Finspång kn, REGNA KYRKA SOCKEN OCH KULTURMILJÖ, Östergötland

 Miljö - Beskrivning

Beskrivning
SOCKNEN
Regna är en medeltida socken och omnämns 1359 under samma namn. Socknen gränsar i norr mot Södermanland. Socknen är skogig och bergig med många sjöar. Åkerbruk i förening med boskapsskötsel och skogsbruk har varit huvudnäringen. På 1680-talet fick man tillstånd att anlägga ett silverbruk, men det visade sig inte vara lönande. I 1871 års kalender över Östergötland uppges att det i socknen finns fyra sågverk, tre mjölkvarnar, tre fiskeinrättningar, ett garveri, en stångjärnssmedja och två järnmanufakturverk. Igelfors järnbruk grundades på 1860-talet. En modern liesmedja uppfördes 1947. En tredjedel av socknens mark har varit frälsejord och tillhört Regnaholm, Gäddö och Svarttorp. Framför allt Regnaholm, som är belägen på en udde i sjön Regnaren, har varit socknens dominerande gård och ägts av släkterna Tott, Ulfsparre och Gyllenkrook.

KYRKOMILJÖN
Kyrkbyn ligger två mil norr om Finspång i en uppodlad sänka vid sjön Regnaren. Redan 1825 uppfördes en skola sydväst om kyrkan, den s k Renströmska skolan. Namnet kommer från den originella gästgivaren Nils Renström, som genom testamente möjliggjorde att en skola kunde uppföras. Den utgörs av en mycket välbevarad reveterad byggnad i två våningar under sadeltak. Skolan är av en av de äldsta i landet och är sedan 1985 förklarad som byggnadsminne. Söder om kyrkan är det f d ålderdomshemmet beläget. Det utgörs av en stor tvåvåningsbyggnad med rödfärgad panel, ursprungligen uppförd på 1860-talet. Den utnyttjas idag som vandrarhem. Väster om kyrkan utmed kyrkans tillfartsväg är några av kyrkbyns mangårdsbyggnader och det f d gästgiveriet belägna. Det senare utgörs av en mycket ålderdomlig miljö. Den f d prästgården är belägen på en udde i sjön Regnaren en knapp kilometer nordöst om kyrkan.