Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Inventering av kyrkor i Umeå kommun Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Inventeringspresentation
Västerbotten
Umeå
2002 - 2013

Projektet har som mål att samtliga karaktäriseringar som utarbetats av församlingarna i stiften inom Svenska kyrkan ska registreras i bebyggelseregist...

Läs mer i eget fönster
Basinventering
Inventeringsfoton
Inga foton finns registrerade.
Miljöfoton
Inga foton finns registrerade.
Anläggningsfoton

Backens kyrka är en tege...

2011

Andreas Grahn

Rättighetslicens:

Efter branden 1893 ändra...

2011

Andreas Grahn

Rättighetslicens:

Klockstapeln är låg och ...

2011

Andreas Grahn

Rättighetslicens:

Kyrkan byggdes 1891 efte...

2010

Annika Lindberg

Rättighetslicens:

Fasad mot norr med vidby...

2010

Annika Lindberg

Rättighetslicens:

Klockstapeln står förank...

2010

Annika Lindberg

Rättighetslicens:

Norra delen av kyrkogård...

2010

Annika Lindberg

Rättighetslicens:

Skolmiljön ligger symmet...

2010

Andreas Grahn

Rättighetslicens:

Skolbyggnaden, där kyrks...

2010

Andreas Grahn

Rättighetslicens:

Fasad mot väster

2011

Annika Lindberg

Rättighetslicens:

Fasad mot öster och kyrk...

2011

Annika Lindberg

Rättighetslicens:

Fasad mot söder

2011

Annika Lindberg

Rättighetslicens:

Fasad mot norr

2011

Annika Lindberg

Rättighetslicens:

Entréernas relativt enkl...

2011

Andreas Grahn

Rättighetslicens:

Kyrkobygget föregicks av...

2011

Andreas Grahn

Rättighetslicens:

Intill ingången finns en...

2011

Andreas Grahn

Rättighetslicens:

Mariakyrkans fasad mot ö...

2011

Andreas Grahn

Rättighetslicens:

Kyrkan uppfördes 1860–63...

2011

Andreas Grahn

Rättighetslicens:

Det kulturhistoriska vär...

2011

Andreas Grahn

Rättighetslicens:

Gravkapellet från ca 190...

2011

Andreas Grahn

Rättighetslicens:

Kyrkogården har ett vack...

2011

Rättighetslicens:

Kyrkan har en kompakt me...

2011

Andreas Grahn

Rättighetslicens:

Intill ekonomibyggnaden ...

2011

Andreas Grahn

Rättighetslicens:

Den äldsta delen av begr...

2011

Andreas Grahn

Rättighetslicens:

Utvändigt är kyrkan trad...

2011

Andreas Grahn

Rättighetslicens:

Den f.d. likboden är utv...

2011

Andreas Grahn

Rättighetslicens:

Den rikliga mängden rygg...

2011

Andreas Grahn

Rättighetslicens:

Kyrkan har en kubiskt ad...

2011

Andreas Grahn

Rättighetslicens:

Huvudentrén är på samma ...

2011

Andreas Grahn

Rättighetslicens:

Utformningen med rödbrän...

2011

Andreas Grahn

Rättighetslicens:

Den L-formade låga försa...

2011

Andreas Grahn

Rättighetslicens:

Kyrkans fasad mot norr. ...

2010

Andreas Grahn

Rättighetslicens:

Heliga korsets kapell in...

2010

Andreas Grahn

Rättighetslicens:

Den äldsta delen av begr...

2010

Andreas Grahn

Rättighetslicens:

Kyrkogården anlades ursp...

2010

Andreas Grahn

Rättighetslicens:

Byggnadsfoton

Kyrkorummet med den djup...

2011

Andreas Grahn

Rättighetslicens:

Interiör och inredning ä...

2011

Andreas Grahn

Rättighetslicens:

Orgeln har 33 stämmor oc...

2011

Andreas Grahn

Rättighetslicens:

Backens kyrka är en tege...

2011

Andreas Grahn

Rättighetslicens:

Kyrkorummet med bänkar, ...

2010

Annika Lindberg

Rättighetslicens:

Även i bakre delen av ky...

2010

Annika Lindberg

Rättighetslicens:

I kyrksalen samsas främs...

2010

Andreas Grahn

Rättighetslicens:

I bakre änden av kyrksal...

2010

Andreas Grahn

Rättighetslicens:

Predikstolskorgen och al...

2010

Andreas Grahn

Rättighetslicens:

Interiör mot öster. Ovan...

2011

Annika Lindberg

Rättighetslicens:

Ovanför dörren mot väste...

2011

Annika Lindberg

Rättighetslicens:

Predikstolen

2011

Annika Lindberg

Rättighetslicens:

Till vindfångets uppbygg...

2011

Annika Lindberg

Rättighetslicens:

Kyrkorummet är bredare ä...

2011

Andreas Grahn

Rättighetslicens:

Korridoren som förbinder...

2011

Andreas Grahn

Rättighetslicens:

Kyrkans formspråk är kan...

2011

Andreas Grahn

Rättighetslicens:

Kyrkorummets avfasade hö...

2011

Andreas Grahn

Rättighetslicens:

Nuvarande orgel är byggd...

2011

Andreas Grahn

Rättighetslicens:

Närmast i bild ligger de...

2011

Andreas Grahn

Rättighetslicens:

Mycket av den ursprungli...

2011

Andreas Grahn

Rättighetslicens:

Ett särskilt värde bland...

2011

Andreas Grahn

Rättighetslicens:

Kyrkan uppfördes 1860–63...

2011

Andreas Grahn

Rättighetslicens:

Grankvistar med kottar ä...

2011

Andreas Grahn

Rättighetslicens:

Invändigt präglas kyrkan...

2011

Andreas Grahn

Rättighetslicens:

När en ny orgel sattes u...

2011

Andreas Grahn

Rättighetslicens:

Sävar kyrka utgör ett av...

2011

Andreas Grahn

Rättighetslicens:

Det mesta av inredningen...

2011

Andreas Grahn

Rättighetslicens:

Det symmetriska vapenhus...

2011

Andreas Grahn

Rättighetslicens:

Dopfunten består av tre ...

2011

Andreas Grahn

Rättighetslicens:

Kyrkorummets monumentala...

2011

Andreas Grahn

Rättighetslicens:

Orgeln placerad på läkta...

2011

Andreas Grahn

Rättighetslicens:

Knippepelarna för blicke...

2010

Andreas Grahn

Rättighetslicens:

Många av kyrkans origina...

2010

Andreas Grahn

Rättighetslicens: