Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ny sökning Tillbaka till sökning

Inventeringspresentation
Stockholm
Lidingö
2004-01-01 - 2007-01-01

Syftet med kulturhistorisk karaktärisering och bedömning av kyrkorna är att få en överblick över kyrkobeståndet och ett kunskapsunderlag som tydligt l...

Läs mer i eget fönster
Kategoriinventering

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
Byggnad som finns i registret Byggnad i registret